Jak rychle zastavit COVID-19

Delší uzavření všech škol pomůže rychle zastavit COVID-19

Děti chodí do tříd i nakažené (nevědomky, protože nemají žádné příznaky a netestují se) a prezenční výuka je nejrizikovější typ kontaktu (v uzavřeném prostoru, hodně osob, blízko sebe, hodiny dlouho, každý den). Děti pak mohou šířit nákazu i na učitele a doma na rodiče a prarodiče (a to už je celkově většina populace).

Vývoj epidemie v ČR potvrzuje, že když jsou školy otevřené, počet nakažených roste, zatímco když jsou školy zavřené (a jsou další opatření), počet nakažených klesá.

Proto je třeba nechat školy zavřené co nejdéle. Je to nutný a významný doplněk ostatních opatření proti šíření epidemie. Zachrání to mnoho lidských životů a epidemie se rychle dostane pod kontrolu (ještě před proočkováním populace).

How to quickly stop COVID-19

Closing school classes can quickly stop the spread of COVID-19

Children go to classes even infected (unknowingly, because they have no symptoms and are not tested) and full-time teaching is the most risky type of contact (indoors, a lot of people, close to each other, hours long, every day). Children then can spread the infection to teachers and at home to parents and grandparents (and this is the majority of the population).

The development of the epidemic in the Czech Republic confirms that when schools are open, the number of infected increases, while when schools are closed (and there are other measures), the number of infected decreases.

That is why is necessary to let schools closed as long as possible. It is a necessary and important complement to other measures against the spread of the epidemic. This will save many lives and the epidemic will quickly come under control (before the wider vaccination of the population).Aleš Holub
aholub@centrum.cz
2020-12-19